I wanna die with you

16 | girl | Hungary | biology-physics-chemistry

J.Simon Aranka: Kérlek

morningpoetry:

Vadnak születtem,
vadak közt, vadul éltem,
túl sokat akartam,
semmit sem reméltem.
Néha álmodom veled.
Kérlek, szelídíts meg!

“Elesni,koronát igazítani,tovább menni”

(Source: bogipalatinus, via megfelelnivagyas)

Parti Nagy Lajos

morningpoetry:

ez a mosoly az arcodon
debilitás vagy harcmodor?

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter