I wanna die with you

17 | girl | Hungary | biology-physics-chemistry | please feed my turtles♥

Miért nem hiányzom neki? Talán ennyire pótolható vagyok?

:c

(Source: hagyjal-epplelegzem, via fancybutteerfly)

Schein Gábor: Várakozás

morningpoetry:

– Régóta várok rád. 
– Elkéstem. De most itt vagyok. 
– Igen, most itt vagy. 
De tudod, a várakozást 
nem olyan könnyű abbahagyni. 
– Akkor elmenjek? 
– Ne! Maradj! 
Veled egészen más 
várni rád.

Az a bizonyos belefáradtam érzés….

(Source: torokanna, via csanyidani)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter